Kandy KaijuTM

Milton

Milton Caramel Swirl
Brown and tan marbled vinyl with white spray
7.20.2016
Milton Brown Glow
GID vinyl with brown spray
4.13.2016
Milton Peppermint Swirl
Red and white vinyl swirl
12.16.2015
Milton Choco-Crew
Brown and dark brown vinyl
11.18.2015
Milton Grape Escape
Glow vinyl with lavender spray
10.08.2015
Milton Chocolate Mint Swirl
Green and brown swirl vinyl with tan and white spray
7.09.2015
Milton Cookies and Cream
Glow and brown swirl vinyl with tan cone
7.01.2014
Milton Constant Cravings
Blue glow vinyl
5.01.2014
Milton Midnight Snack
Glow vinyl with pink, purple, and white spray, and gold eyes
4.03.2013
Milton Thanksgiving Dessert
Light brown vinyl with orange ice cream face and red eyes
11.29.2012
Milton Mint Chip
Brown vinyl with green mint ice cream face
9.27.2012
Milton Rainbow Sherbert
Brown vinyl with red/green/yellow face
7.12.2012
Milton Strawberry Neopolitan
Strawberry vinyl with tan cone
12.02.2011
Milton Chocolate Neopolitan
Chocolate vinyl with tan cone
12.02.2011
Milton Vanilla Neopolitan
Vanilla vinyl with tan cone
12.02.2011
Milton Skulletor
Blue vinyl with purple and yellow spray
10.13.2011
Milton Green Goodness
Green vinyl with metallic blue fade
7.21.2011
Milton Vanilla Cone
Vanilla vinyl with dark brown cone
7.21.2011
Milton Lucky Bag Test Shot
Dark orange opaque vinyl test shot
5.14.2011
Milton Glowing Cherry
Pink glow vinyl
3.15.2011
Milton Outerspace
Clear purple glitter vinyl
2.01.2011
Milton Fading Fast
Purple vinyl with blue cone
2.01.2011
Milton Minty Madness
Mint green pearl vinyl with dark green fade
12.04.2010
Milton Deepspace
Clear grey glitter vinyl
12.01.2010
Milton Nighttime Ice
Black vinyl with metallic green cone
7.22.2010
Milton Cherry Fade
Clear red vinyl with dark red fade
7.22.2010
Milton Sherbert Fade
Glow vinyl with orange fade spray
7.22.2010
Milton Strawberry
Clear pink with red fade
6.26.2010
Milton Lucky Bag Glow
Glow vinyl with pink fade
5.22.2010
Milton Blueberry
Clear blue with blue fade
4.10.2010
Milton Springtime
Clear green vinyl with dark green fade
4.01.2010
Milton Banana
Yellow vinyl with orange fade
3.13.2010
Milton Tooth Decay
Clear vinyl with clear blue fade
1.23.2010
Milton Orange Sherbert
Orange vinyl with dark orange fade
9.26.2009
Milton Ghastly Glow
Glow vinyl with blue fade spray and red eyes
7.23.2009
Milton SSSS Black Edition
Black unpainted
6.01.2009
Milton Lucky Bag Red
Red vinyl unpainted
5.23.2009
Milton Lucky Bag Blue
Clear light blue vinyl unpainted
5.23.2009
Milton Anniversary Edition
Clear red vinyl unpainted
5.01.2009

Foster

Foster - Mister Mint
Mint
10.06.2016
Foster Caramel Swirl
Brown and tan marbled vinyl with white spray
7.20.2016
Foster Brown Glow
GID vinyl with brown spray
4.13.2016
Foster Peppermint Swirl
Red and white vinyl swirl
12.16.2015
Foster Choco Crew
Brown vinyl with orange spray
11.18.2015
Foster Blueberry Swirl
Blue and glow swirl vinyl
10.08.2015
Foster Chocolate Mint Swirl
Green/brown swirl vinyl with tan and white spray
7.09.2015
Foster Lemon
Yellow vinyl with white spray
9.25.2014
Foster Cookies and Cream
Glow vinyl with brown spray
7.07.2014
Foster Spring Forward
Clear green glitter vinyl with yellow spray
3.13.2014
Foster Frozen
Light blue vinyl with white spray
1.01.2014
Foster Glitter Grape
Clear purple glitter vinyl with blue spray
7.18.2013
Foster Mint Toycon Edition
Turquoise vinyl with brown spray
6.01.2013
Foster Pink Toycon Edition
Turquoise vinyl with pink spray
6.01.2013
Foster Holiday Sprinkles
Clear vinyl with red and green glitter, and pink spray
12.06.2012
Foster Caramel
Multi-colored brown/vanilla/tan vinyl with white spray
7.12.2012
Foster Oreo
Black vinyl with white spray
5.17.2012
Foster Strawberry Caramel Delight
Glow pink vinyl with brown spray
3.01.2012
Foster Oatmeal Vanilla
Tan vinyl with yellow, brown, and white spray
10.13.2011
Foster Cherry Fade
Clear red vinyl with red fade spray
9.02.2011
Foster Nighttime Snack
Glow vinyl with pink spray
9.01.2011
Foster Chocolate Mint
Brown vinyl with mint green spray
8.01.2011
Foster Vanilla Cookie
Brown vinyl with vanilla spray
7.21.2011
Foster Lucky Bag Blue Glow
Blue glow vinyl unpainted
5.14.2011
Foster SSSS Black Edition
Black vinyl unpainted
1.24.2011

Pie Guy

Pie Guy Strawberry Cream
Pink and glow vinyl swirl with white and tan spray
2.14.2016
Pie Guy Choco-Crew
Brown and tan vinyl with white spray
11.18.2015
Pie Guy Key Lime
Lime green and tan vinyl
10.08.2015
Pie Guy Chocolate Mint Swirl
Green and brown swirl vinyl with tan and white spray
7.09.2015
Pie Guy Lemon Pie
Yellow vinyl with white and brown sprays
9.25.2014
Pie Guy Cookies and Cream
Glow and brown swirl vinyl
7.01.2014
Pie Guy SSSS Exclusive Pink
Clear and pink swirl vinyl with white spray
2.14.2014
Pie Guy Pumkin Pie
Pumpkin pie with brown crust and white whipped cream
11.09.2013

Fenton

SSSS Black Edition Fenton
Black vinyl unpainted
6.01.2011
Grape Delight Fenton
Dark purple vinyl with black spray
5.27.2011
Red Licorice Fenton
Red vinyl with dark red spray
5.06.2011
Cotton Candy Fenton
Pink glow vinyl
3.15.2011
Gumdrop Ghost Fenton
Mauve vinyl with dark red spray
2.11.2011
Mint Madness Fenton
Green pearl vinyl with metallic green spray
12.04.2010
Red Devil Fenton
Clear red vinyl with dark red spray
7.22.2010
Gumdrop Sunshine Fenton
Yellow vinyl with orange spray
7.22.2010
Hard Candy Fenton
Clear blue vinyl with dark blue spray
7.22.2010
Nighttime Snack Fenton
Glow vinyl with pink spray
7.03.2010
Tooth Decay Fenton
Clear vinyl with clear blue spray
1.23.2010
Sour Sherbert Fenton
Orange vinyl with dark orange spray
10.17.2009